ПЕСТИ ВОДА

СПАСИ БЪДЕЩЕТО !

В света на днес няма нищо по-важно от спестяването на вода. Водата е жизнено важен ресурс, който трябва да се опазва и използва с грижа. Нашето училище се присъединява към световната кауза за опазване на водните ресурси и създава кампания “Спестете вода, спасете бъдещето!”.

Училищен проект на СУ"Симон Боливар" - град Пловдив

Добре дошли в училищния проект на СУ “Симон Боливар” на тема “Пести вода, спаси бъдещето!” Нашата кампания има за цел да предложи решения за ефективно използване на вода в училищата, като се фокусира специално върху класните стаи.

Както знаете, ползването на вода в класните стаи може да бъде неразбрано или неефективно. Учениците често оставят крановете да течат, когато не са нужни, или използват твърде много вода, когато почистват таблата или измиват ръцете си.

Ние предлагаме практични съвети и решения за ефективно използване на вода в класните стаи, които могат да помогнат на училищата да спестят голямо количество вода. Тези съвети включват използване на аератори и предоставяне на инструкции за учениците за ефективното използване на вода.

Ние вярваме, че чрез тези прости мерки, можем да направим значителна разлика в ефективното използване на вода в нашите класни стаи. И така, от СУ “Симон Боливар” призоваваме всички училища да се присъединят към нашата кампания и да допринесат за спестяването на вода и опазването на нашата планета!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

КОЛКО ВОДА ПЕСТИ ПРОЕКТА В СУ"СИМОН БОЛИВАР"

~160000 литра
за 1 година

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ПАЗИМ ВОДАТА?

Животът на Земята зависи от водата – без вода няма живот. Водата е необходима за растенията и животните да се хранят и растат, като осигурява и необходимата влага за издържането им.

Водата е ключова за икономическия растеж и благосъстояние – водата е необходима за производството на храни, енергия и промишлеността. Това прави водните ресурси неотменна част от икономиката на много държави.

Защита на природните бедстваия – пазенето на водата помага да се намали риска от наводнения, земетресения и други природни бедствия.

Водата е критична за здравето на хората – чистата вода е жизнено важна за здравето на хората и помага да се намали риска от разпространение на болести.

Защита на природата и биоразнообразието – пазенето на водните ресурси е от съществено значение за запазването на природните екосистеми и защитата на биоразнообразието. Това включва морските и речни екосистеми, като също така включва множество животни и растения, които зависят от водата за издържането си.

Защита на природата и биоразнообразието – пазенето на водните ресурси е от съществено значение за запазването на природните екосистеми и защитата на биоразнообразието. Това включва морските и речни екосистеми, като също така включва множество животни и растения, които зависят от водата за издържането си.

КАК ДА ПЕСТИМ ВОДА В КЛАСНАТА СТАЯ И ДА СЕ ПРЕВЪРНЕМ В ЕФЕКТИВНО УЧИЛИЩЕ

“Спестете вода, спасете бъдещето” е проект, който се провежда от СУ “Симон Боливар”, насочен към спестяване на вода в класните стаи. В рамките на проекта, са определени 4 стъпки, които могат да бъдат изпълнени от всеки ученик, за да допринесе за опазването на водните ресурси и за защитата на околната среда.”

СТЪПКА 1 - източници на вода в училище

Източници на вода в училище.

Чешмите в класните стаи са един от основните източници на консумация на вода в училище. Всеки ученик и учител може да използва чешмата за да се напои, да си измие ръцете или да напълни чашата си. В резултат на това, чешмите в училището имат голям принос към общата водна консумация. Затова е важно да се грижим да използваме водата от чешмите с ум и да я спестяваме, където е възможно. Това може да се постигне като затваряме чешмата, докато не използваме водата и като не я използваме излишно. При такъв подход можем да помогнем да се намали водната консумация в училището и да спестим вода за бъдещите поколения.

Как да оптимизираме консумацията на вода в класната стая

Чешмата в класната стая може да бъде важен източник на вода, но е необходимо да се използва с ум и разум. Когато използваме чешмата, трябва да сме внимателни да не прекаляваме с водата, като затваряме чешмата, докато не използваме водата. Това не само ще помогне за спестяване на вода, но също така ще помогне да се намали водната консумация в училището. Освен това, е важно да се грижим за хигиената на чешмата, за да осигурим чиста и здравословна вода за всички ученици.

Използвате ли водата в класната стая ефективно ?

Чешмата в класната стая може да бъде важен източник на вода, но е необходимо да се използва с ум и разум. Когато използваме чешмата, трябва да сме внимателни да не прекаляваме с водата, като затваряме чешмата, докато не използваме водата. Това не само ще помогне за спестяване на вода, но също така ще помогне да се намали водната консумация в училището. Освен това, е важно да се грижим за хигиената на чешмата, за да осигурим чиста и здравословна вода за всички ученици.

СТЪПКА 2 - аератор за пестене на вода

Какво е аератор ?

Аератор за пестене на вода е малко устройство, което се монтира на края на чешмата и помага да се намали разхода на вода, като добавя въздух към потока на водата. Това не само спомага за спестяване на вода, но също така помага да се намали и разходът на енергия, свързан с загряването на водата.

Как работи аератора и как пести вода ?

Аераторът за пестене на вода работи като смесва въздух с водата, която излиза от чешмата. Когато водата минава през аератора, малкият елемент на устройството разбива потока на водата на много по-малки капки, като добавя въздух в този поток. Това не само намалява разхода на вода, но също така помага да се спести енергия, защото се изисква по-малко топлина, за да се загрее водата, която излиза от чешмата. Освен това, аераторът може да помогне и за намаляване на разходите за вода в дома или в офиса, като се използва в комбинация с други методи за спестяване на вода.

Какви са стъпките за инсталиране на аератор ?

  1. Изключете водата на чешмата, като затворите вентила под нея.
  2. Отвийте стария аератор от края на чешмата (ако има такъв).
  3. Внимателно поставете новия аератор на края на чешмата, като обръщате внимание да не го повредите.
  4. Затегнете гайката на аератора ръчно, след което използвайте ключ за гайки, за да затегнете гайката малко повече.
  5. Отворете вентила на чешмата и проверете дали има утечки на водата от аератора.

Готово! Сега може да използвате аератора за пестене на вода и да намалите разхода на вода от чешмата. Бъдете внимателни при монтирането на аератора, за да избегнете повреди и утечки.

СТЪПКА 3 - експеримент "без аератор"

1.Почистете резбата на чешмата в класната стая

Преди да поставите нов аератор на чешмата, е важно да почистите резбата на края на чешмата с помощта на четка и малко сапунена вода. Това ще осигури добро плътно прилепване на новия аератор и ще предотврати утечки на водата.

Ако има котлен камък на резбата на чешмата, можете да използвате специален почистващ препарат,оцет или шкурка , за да го отстраните. Това ще помогне за по-добро прилепване на аератора и ще подобри качеството на водата.

2.Определяне на дебит на водата без монтиран аератор за пестене на вода

Използвайки пластмасова бутилка за вода, засечете за 30 секунди или 1 минута количеството вода което ще изтече от чешмата без монтиран аератор за пестене на вода. След това отбележете с маркер нивото на водата. Може да измерете количеството в литри, като използвате допълнителни по малки пластмасови съдове за вода. 

3.Почистете резбата на чешмата и определете типа на аератор подходящ за нея

СТЪПКА 4 - експеримент "с аератор"

1.Монтирайте аератор за пестене на вода на чешмата в класната стая

2.Повтори експериметна за определяне на дебита на вода за 1 минута

Измерете количеството на вода за 1 минута след монтиране на аератор за пестене на вода. Разликата е видима но измерете отново количестово вода (дебит) на чешмата за една минута използвайки по-малки съдове за вода.

СТЪПКА 5 - колко вода пестите

ЧЕСТИТО ВЕЧЕ СТЕ ЕФЕКТИВНИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА В КЛАСНАТА СТАЯ

Колко вода пестите в класната стая ?

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ВОДАТА

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ВОДАТА - "КАК ДА ПАЗИМ ВОДАТА ЧИСТА"

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО, КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ИНИЦИАТИВАТА !